1.1)Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στις σελίδες του ιστοχώρου αυτού (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών του site, και την πραγματοποίηση παραγγελίας σε αυτό. . Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, τον αριθμό, την ημερομηνία λήξεώς της κάρτας καθώς και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας.Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

1.2) Απαγορεύσεις
Απαγορεύεται να γίνεται κακή χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Ο κάθε χρήστης απαγορεύεται να διαπράξει ή να ενθαρρύνει κάποιο ποινικό αδίκημα, να μεταδώσει ή να διανείμει έναν ιό, trojan, worm ή να δημοσιεύσει οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο είναι κακόβουλο, τεχνολογικά επιβλαβές, ή με οποιοδήποτε τρόπο προσβλητικό ή αισχρό, να «εισβάλει» σε οποιαδήποτε πτυχή των Υπηρεσίών, να καταστρέψει δεδομένα, να παρενοχλήσει άλλους χρήστες, να παραβιάσει τα δικαιώματα των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου ατόμου, να στείλει οποιοδήποτε ανεπιθύμητο διαφημιστικό υλικό, που συνήθως αναφέρεται ως «spam», ή να προσπαθήσει να επηρεάσει την απόδοση ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε υπολογιστή μέσω αυτής της ιστοσελίδας.
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή σας, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεδομένα ή άλλα ιδιοκτησιακά υλικά που οφείλονται στη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή στη λήψη του υλικού που δημοσιεύεται σε αυτή, ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτήν.

1.3. Πνευματική Ιδιοκτησία, λογισμικό και περιεχόμενο
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα λογισμικά και το περιεχόμενο που διατίθεται σε εσάς μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου παραμένουν στην κυριότητα της missreina.com και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε και να εμφανίσετε το περιεχόμενο που σας παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, να μεταφράσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγο έργο που βασίζεται σε οποιοδήποτε λογισμικό ή συνοδευτικά έγγραφα που παρέχονται από τη  SOLO EE . Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της Ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

1.4) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση τους. Η ιστοσελίδα προστατεύει τα μέλη της από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών δεδομένων-στοιχείων από και προς τη SOLO EE. Επίσης κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών με πιστωτική κάρτα τα στοιχεία της πιστωτικής προστατεύονται με την μέθοδο της κρυπτογράφησης και καταχωρούνται απευθείας στα ασφαλή συστήματα της συνεργαζόμενης τράπεζας. Τα στοιχεία παραμένουν κρυπτογραφημένα και δεν γνωστοποιούνται σε κανένα 3ο άτομο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
H Ιστοσελίδα e-solo.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet.Το πιστοποιητικό SSL της missreina.com έχει εκδοθεί από την πρωτοπόρο εταιρία πιστοποίησης Papaki.com.
Το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (webservers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

4) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες ή οργανισμούς που λειτουργούν υπό την αιγίδα τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων. Η εταιρεία μας δεν υποχρεούται να εξετάσει όλες τις διαδικτυακές τοποθεσίες που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια αυτών, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για την διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών δικτυακών τόπων και δεν εγκρίνει ούτε είναι υπεύθυνη ή υπόλογη, άμεσα ή έμμεσα, για τις πρακτικές προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) οποιαδήποτε διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά ή υπηρεσίες ή διατίθενται από τέτοιες ιστοσελίδες, ούτε για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή αδίκημα που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με, τη χρήση οποιουδήποτε τέτοιου περιεχόμενο, αγαθού ή υπηρεσίας που είναι διαθέσιμα σε τέτοιες εξωτερικές ιστοσελίδες ή πηγές.

5)ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

5.1) Τοποθέτηση
Ο πελάτης μπορεί να τοποθετήσει την παραγγελία του, μέσω της ιστοσελίδας    e-solo.gr. Μέσω διαδικτύου, συμπληρώνει ο ίδιος τα στοιχεία του στο «δελτίο παραγγελίας» του. Καλείται να ελέγξει την τελική φόρμα πριν την στείλει ηλεκτρονικά και ενεργοποιήσει την παραγγελία του. Το SOLO EE δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε λανθασμένη αποστολή e-mail ούτε για οποιοδήποτε λάθος κατά την αποστολή των δεμάτων το οποίο οφείλεται στην λανθασμένη συμπλήρωση του δελτίου παραγγελίας από τον πελάτη.

5.2)Διαθεσιμότητα προϊόντων
Οι προσφορές μας στα προϊόντα και τις τιμές ισχύουν όσο υπάρχουν στην ιστοσελίδα και ανάλογα με την διαθεσιμότητα τον αποθεμάτων.
Η μη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος αναφέρεται επίσης στην ιστοσελίδα μας. Έτσι ανάλογα με τα προϊόντα, υπάρχουν ενδείξεις όπως : «Διαθέσιμο» (in stock) ή «Eξαντλημένο» (out of stock). . Σε περίπτωση που ο πελάτης παραγγείλει ένα προϊόν με ένδειξη «διαθέσιμο» (in stock) το οποίο όμως συγχρόνως έχει εξαντληθεί, η εταιρεία θα έρθει σε επικοινωνία μαζί του για το εάν η παραγγελία μπορεί να εκτελεστεί καθώς και για τον πιθανό χρόνο παράδοσης.
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: soloneaionia@gmail.com

5.3)Επιβεβαίωση
Ο πελάτης λαμβάνει την επιβεβαίωση της παραγγελίας του μέσω e-mail με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία δήλωσε κατά την εγγραφή του. . Το email αυτό δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας σας, αλλά μια επιβεβαίωση ότι την λάβαμε.
Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στην αποδοχή της e-solo.gr και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της.
Διατηρούμε το δικαίωμα να μην αποδεχθούμε την παραγγελία σας σε περίπτωση που για παράδειγμα, δεν είμαστε σε θέση να αποκτήσουμε εξουσιοδότηση για χρέωση, υπάρχουν περιορισμοί στην μεταφορά σε συγκεκριμένο προϊόν, το προϊόν που παραγγέλθηκε δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο ή δεν πληροί πλέον τα επίπεδα ποιότητας που έχουμε θέσει και άρα αποσύρεται ή δεν τηρείτε τις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει σχετικά με την ικανότητα παραγγελίας των προϊόντων μας εντός των παρουσών όρων και προϋποθέσεων.
Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να προωθήσουμε και άρα να αποδεχθούμε οποιαδήποτε συναλλαγή για οποιοδήποτε λόγο ή να αρνηθούμε να εξυπηρετήσουμε συγκεκριμένη παραγγελία κάθε στιγμή. Δε φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σας ή σε τρίτο μέρος εξαιτίας της απόσυρσης από εμάς κάποιου προϊόντος από το site, αδιάφορο εάν αυτό το προϊόν έχει πωληθεί, ή απομακρυνθεί από εμάς.

8)ΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΡΟΙ

8.1)Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή, οι οποίοι και θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση για τον Χρήστη θα ισχύουν οι όροι που είναι αναρτημένοι την ημερομηνία της παραγγελίας του.

Η Εταιρεία επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διακόψει ανά πάσα στιγμή και απροειδοποίητα μέρος ή το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Η μη ενάσκηση οποιουδήποτε εκ των απορρεόντων από τους παρόντες όρους δικαιωμάτων της Εταιρείας δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παραίτηση από αυτά.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

8.2 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζημίες που δεν προκλήθηκαν από την παραβίαση ή αμέλεια μας, καθώς και για έμμεσες ζημίες που είναι επακόλουθα της κύριας ζημίας και το οποίο δεν είναι ευλόγως προβλέψιμη από τον μέσο συναλλασσόμενο (για παράδειγμα, διαφυγόντα κέρδη).
Δεν ευθυνόμαστε για την αδυναμία να ικανοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο των όρων χρήσης όταν η αδυναμία αυτή οφείλεται σε γεγονότα πέραν του εύλογου ελέγχου μας ή είναι αποτέλεσμα ανωτέρας βίας.

8.3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΑΣ
Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε ζημία εξαιτίας παραβίασης των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης χρήσης από τρίτα πρόσωπα που χρησιμοποιούν το λογαριασμό σας, υποχρεούστε να αποζημιώσετε πλήρως, όλα τα στελέχη, διευθυντές, εργαζόμενους πράκτορες, συνεργάτες, δικαιοπαρόχους και προμηθευτές της εταιρείας μας για κάθε θετική και αποθετική ζημίας τους

8.4.Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ
Αποδέχεστε και δηλώνετε ότι δεν υφίσταται καμία κοινοπραξία, εταιρική σχέση, σχέση απασχόλησης ή συνεργασίας ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία μας ένεκα της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Δεν έχετε το δικαίωμα να εμφανίζεστε έναντι τρίτων ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή υπάλληλος της εταιρείας μας, η οποία δε θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε πράξη, ή παράλειψη από την πλευρά σας.

8.5. ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Η από μέρους μας μη άσκηση δικαιώματος μας σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται την μελλοντική αποποίηση του.

9)cookies
To ηλεκτρονικό κατάστημα e-solo.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος e-solo.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος e-solo.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του e-solo.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του e-solo.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του e-solo.gr , είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Ke-solo.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.